Total entries in catalog: 19
Shown entries: 11-19
Pages: « 1 2

2020Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՓՈԽՎԵԼՈՒ ԵՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

My articles | Դիտումներ: 360 | Ավելացրեց: accnextstep | Ամսաթիվ: 09.23.2019

ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

My articles | Դիտումներ: 337 | Ավելացրեց: accnextstep | Ամսաթիվ: 09.21.2019

Աշխատավարձի, կենսաթոշակի և այլ վճարումների կանխիկ ձևով վճարման սահմանափակումները

My articles | Դիտումներ: 472 | Ավելացրեց: accnextstep | Ամսաթիվ: 09.21.2019

Վճարված եկամտային հարկի գումարներից բնակարան կամ անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձի կողմից ստացված հիպոտեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների գումարների վերադարձը

 

My articles | Դիտումներ: 497 | Ավելացրեց: accnextstep | Ամսաթիվ: 09.21.2019

Հարկման բազայի նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով.

My articles | Դիտումներ: 928 | Ավելացրեց: accnextstep | Ամսաթիվ: 09.21.2019

Ընդունված է 2019 թվականի հունիսի 25-ին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈ ՒՆԻՍԻ 21-Ի « ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈ ՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈ Ւ ԵՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի « ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻ Ն ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈ ՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՕ-
266-Ն ՕՐԵՆՔՈ ՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՕ -338-Ն
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒՄԱՍԻՆ

My articles | Դիտումներ: 564 | Ավելացրեց: accnextstep | Ամսաթիվ: 09.21.2019

                                                                                                  Հ Ր Ա Մ Ա Ն                         

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 298-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

My articles | Դիտումներ: 417 | Ավելացրեց: accnextstep | Ամսաթիվ: 09.03.2019

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներն ազատվում են միկրոձեռնարկատիրության մասով առաջացող բոլոր
պետական հարկերի հաշվարկման և պետական բյուջե վճարման պարտավորությունից, բացառությամբ՝

My articles | Դիտումներ: 369 | Ավելացրեց: accnextstep | Ամսաթիվ: 08.20.2019

Հաշվապահական ծառայությունները ներառում են 

My articles | Դիտումներ: 332 | Ավելացրեց: accnextstep | Ամսաթիվ: 07.30.2019


1-10 11-19