Հաշվապահական ծառայություններ

  • Սկզբնական փաստաթղթավորման մշակում
  • Հարկային հաշվառում
  • Հարկային և վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
  • Հաշվապահության վերականգնում
  • Հաշվառման քաղաքականության մշակում
  • Հարկերի պլանավորում
  • Աշխատակիցների հետ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի կազմում համաձայն գործող օրենսդրության
  • Աշխատաժամանակի, արձակուրդայինների ու անաշխատունակության նպաստների հաշվառում
  • Աշխատավարձի հաշվարկ, վճարումների կազմում
  • Ներքին կարգապահական և այլ կանոնագրքերի կազմում

 

Category: My articles | Added by: accnextstep (07.30.2019)
Views: 174 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0